ปีใหม่...2553

posted on 01 Jan 2010 18:25 by kochakan

ถึงปีใหม่ เวียนครบ บรรจบแล้ว
ขอพระแก้ว คุ้มครอง เป็นมิ่งขวัญ
ให้บังเกิด เชิดสุข ทุกคืนวัน
ชื่นชีวัน ไร้ทุกข์ สุขสืบไป
ขอคุณพระ ศรีไตร รัตน์ปกเกล้า
ขอองค์เจ้า  เทพไท้ ให้อาศัย
ให้เป็นสุข ชื่นมื่น รื่นเริงใจ
พี่น้องไทย มีสุข สืบชั่วกาล

 

 

 

ในชีวิตจริงไม่มีใครมีแต่ความสุข...แต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นคือความเข้มแข็งของตัวเรา!!

Comment

Comment:

Tweet

มาเม้นช้าไปหน่อย
แต่ก็ หวัดดีปีใหม่น้าbig smile

#2 By jomkwan on 2010-01-19 14:52

สวัสดีปีใหม่ครับ

#1 By b-padung Studio on 2010-01-01 18:28